A Titánok és az Univerzum Megalkotása

Senki sem tudja pontosan hogyan keletkezett az univerzum. Vannak akik úgy vélik egy hatalmas kozmikus erej? robbanás repítette szét a végtelen számú világot a Nagy Sötétség mérhetetlen terébe - világokat, amelyeken egy napon majd csodálatos és rettenetes életformák születnek. Mások úgy hiszik, hogy az univerzumot egy mindenható, óriási hatalommal rendelkez? lény teremtette. Bár a kaotikus univerzum pontos eredetének titka továbbra is a bizonytalanság ködében rejt?zik, azt biztosan tudjuk, hogy született egy nagyhatalmú lényekb?l álló faj, azzal a céllal, hogy stabilitást vigyen a világokra és biztosítsa a biztonságos jöv?t azon lények számára akik majd ?ket követik.

A Titánok, ezek a kolosszális, fémb?r? istenek a kozmosz távoli peremvidékér?l kiindulva felderítették az újonnan született univerzumot és elkezdtek munkálkodni azokon a világokon, amelyeket felfedeztek. Megformálták ezeket a bolygókat, magas hegyeket és végtelen tengereket alakítottak ki rajtuk. Leheletükkel égboltot és légkört teremtettek. Mindez része volt azon kifürkészhetetlen, messzire tekint? tervüknek, hogy a káoszból rendet teremtsenek. Ebb?l a célból még azt is megtették, hogy primitív fajokat ruháztak fel azzal a feladattal, hogy munkájukat felügyeljék és az egyes világok integritását fenntartsák.

A Pantheonnak nevezett elit szekta uralma alatt a Titánok a Nagy Sötét Végtelenben szétszóródott százmilliónyi világon teremtették meg a rendet a teremtés els? korszakaiban. A jószándékú Pantheon feladatának tekintette ezen rendezett világok ?rzését, így éberen várták a Kavargó ?r gonosz, dimenziókon túli lényeinek esetleges támadását. Az univerzum milliónyi világát összeköt? ?r, a kaotikus mágiák éteri dimenziója végtelen számú ártalmas, démoni lénynek adott otthont, akiknek egyetlen célja az élet elpusztítása és az él? univerzum energiáinak felfalása volt. A Titánok, - akik a gonoszt és a rontást semmilyen formában sem tudták megérteni - azon fáradoztak, hogy módot találjanak a démonok folytonos fenyegetésének megszüntetésére.