2 éves az Order of Watchers!

2007 augusztus 3-án Pénteken 2. születésnapi ünnepségét rendezi klánunk. Szeretettel várunk mindenkit a felvonulásra, játékokra és t?zijátékra.

Soloriens

Óh, hát nem elmulasztám szólani, hogy ama nevezetes felvonulás, mely a jelzett id?pontban kezdetét vevend Viharvárad utcáin, a f?kaputól indula, át a piactéren a fellegvárig, s onnan a templomtérre térvén rögvest átnyomul az gyönyör? parkunkba, helyét átadva az nemes mulatságnak. Örvendjetek vala néki! Tehát a városkapuban gyülekezzék ama népeség, kik ezen részüket kivenni szándékozzák.