Klánszabályzat

El?szó

Az ?rz?k élete nem csak játék és mese, komoly szabályzatunk van ám, melyet kéretik kell? tisztelettel betartani. Nem ismerete klántagot nem ment fel annak betartási kötelezettsége alól, satöbbi.

Bevezet?

A klán hivatalosan casual társulat. Ez annyit jelent, hogy a közösség jó hangulata és kényelme az els?dleges szempont, nem pedig a különféle progress rekordok döntögetése.

Ennek megfelel?en a raid-programok nálunk legfeljebb 10 f?s normál instázást, illetve némi battleground-ot jelentenek. Ha neked els?dleges céljaid között szerepel a 25-f?s raidelés, achivmentezés, és elengedhetetlen, hogy minden héten lejuss instába, akkor ez nem a neked való klán!

Aki viszont szeretne egy nyugodt, jó hangulatú, humoros és segít?kész baráti társaságot, azt nagyon szívesen látjuk felszerelést?l, tapasztalattól, szabadid? mennyiségt?l függetlenül klánunkban.

A fentieknek megfelel?en a klánban jelenleg nincs DKP rendszer. Az itemek kiosztása megegyezés alapján történik.

Mindazonáltal klánunk jelent?s múltra tekint vissza. 2005 nyarán alakult, ami a tagok számára stabilitást jelent, hisz nem valószín?, hogy a klán egyik pillanatról a másikra felbomlana, beolvadna máshova.

A casual klán azonban nem jelent másodrend?séget más klánokhoz mérten. S?t, bizonyos tekintetben plusz élményekkel gazdagodhatsz. Mi mindössze meghúzunk egy számunkra egészségesnek ítélt határt a játék által felkínált célok hajszolása felé vezet? úton. De bizonyos szint? aktivitást és elkötelez?dést elvárunk a tagjainktól. Ennek fejében minden klántagnak kötelessége alkalmazkodni az alábbi klánszabályzathoz. Akinek sikerül megbarátkoznia velünk az nem béklyónak tekinti majd ezeket a szabályokat, hanem mint a játék és a közösség természetes velejáróját.

1. Kommunikáció

A klánt, mint közösséget alapvet?en a közös cselekvés, és a kommunikációs csatornák használata határozzák meg. Ha nem megfelel? a kommunikáció, az félreértésekhez vezethet, ami konfliktusokat szülne. Ezért a klán elöljárói a játék nyújtotta lehet?ségek mellé még két kommunikációs csatornát jelöltek meg. A klánhonlapot a hozzárendelt fórummal, és egy voice-chat alkalmazást.

1.1 Honlap és fórum

A klán internetes fóruma a közösség aktív formáló terepe. Nélküle a kláncset lényeges információi elvesznének a csevegések között, ráadásul csak az éppen online tartózkodóknak szól. A Voice-chaten elhangzó beszéddel szintén ez a helyzet. Ezért minden lényeges információnak írott formában - csak a klántagok számára elérhet?, elkülönített részen -, a fórumon kell formát öltenie!

A klánfórumra való regisztráció ezért el?feltétele a klánba való bejutásnak, és a fórum rendszeres használata kötelez? a tagoknak!

A fórum elég nagy terjedelm?. Kötelez? használata nem azt jelenti, hogy mindenkinek el kell olvasnia 45000 hozzászólást és naponta írnia kell valamit, még ha nincs is mondandója. De a klántagok számára fontos híreket a klán elöljárói a fórum kiemelt részein teszik közzé, amit mindenkinek ismernie kell, mint például hatályos szabályok klánpiac használatára, raidbeosztásra, egyebekre!

A „Fontos információk, hírek” topik els? hozzászólása mindig összegzi az aktuális szabály-kiegészítéseket, a legutolsó pedig a legfrissebb szabálymódosítást ismerteti.

A fórumra azzal a névvel kell mindenkinek regisztrálnia, ami a klánba kerül? els?dleges karakterének a neve. Err?l alább még lesz szó. Erre azért van szükség, hogy egy személyhez csak egy nevet kelljen azonosításképpen megjegyezni.

Nem utolsó sorban, minthogy a közösséget kiemelked?en fontosnak tartjuk, a klántagok jobb megismerését is el?segíti, ha id?nként olvasgatsz a fórumon. Használd bátran a fórumot saját véleményed, ötleted kifejtésére is, valamint mások tanácsainak, trükkjeinek megismerésére. A klánfórum kulturált használatát a klán elöljárói, mint moderátorok felügyelik.

[tipp] A fórumot rendszeresen látogatva könnyebb és rövidebb id? áttekinteni, mint nagy kihagyásokkal. Figyelemfelkelt? ikonok jelzik az új tartalmakat, és számos funkció segíti a sz?rést, keresést. Ha mégis problémád akadna használatával, ne ess kétségbe, kérd egy vezet? segítségét!

1.2 Voice-Chat

A második legfontosabb kommunikációs csatorna egy voice-chat alkalmazás, ami egy mikrofont és fejhallgatót igényl? beszélget? program. Jelenleg klánunk a Mumble (motyogó) nev? programot használja, melynek használati útmutatóját a klánhonlap letöltések része alatt találod!

A program használata nem kötelez? kisebb események, többszemélyes küldetések teljesítésekor, kivéve ha klánbéli csapattársad igényli jelenléted. Viszont kötelez? a használata a hivatalos kláneseményeken, raideken, valamint el?feltétele a klántagságnak még akkor is, ha nem rendelkezel mikrofonnal, csak hallgató vagy.

A Mumble-n szobák állnak rendelkezésre, így lehet?ség nyílik kisebb csapatok kalandozására anélkül, hogy a klántagok zavarnák egymást. Amikor a csapat komolyabb megmérettetés el?tt áll, akkor nem szabad elterel? szöveggel zavarni a klántagokat. A Motyogón való durva visszaélést hozzáférés korlátozással és akár a klánból való elbocsájtással is büntethetik a klán vezet?i.

A Motyogón szintén a klántag karakternévvel kötelez? a regisztráció. Azonosító kulcsodat ?rizd meg, különben kés?bb bonyodalmasan használhatod csak a megadott nevet (lásd a mellékelt ismertet?t).

1.3 Klán-chat

A játékbéli kláncsetet a /g paranccsal lehet elérni. Kérünk, ne használd a csatornát feleslegesen! Ne mutogass itemeket, és ne spam-elj! Mivel a kláncsetre való írásról nem ad külön hangjelzést a program, így ha nem reagálnak üzenetedre, akkor keresd fel az illet?t személyesen /w [karakternév] paranccsal. Ha raiden vagy arénában van az illet?, el?fordulhat, hogy így sem veszi észre üzeneted. Ilyenkor válaszd a motyogót, vagy légy türelemmel.

1.4 Kalendárium

Kiemeljük még a játékban található kalendáriumot. A raideken való részvételre azon keresztül kell jelentkezni. Ez azért fontos, hogy az elöljárók le tudják szervezni a hadjáratokat. Ha jelentkeztél, a jelentkezett karakterrel igyekezz pontos id?ben megjelenni! Ha valami miatt mégsem tudsz eljönni, és nem volt lehet?séged visszamondani a jelentkezést, akkor azt jelezd lehet?leg a fórumon még az esemény kezdete el?tt! Ha nem megfelel? a felszerelésed a kiírt raidhez, vagy nem biztos, hogy pontos tudsz lenni, akkor jelentkezz Tentatív-ra!

2 Klántagtól elvárt magatartás

2.1 Viselkedés a klántársakkal szemben

Fontos, hogy a klántársaidon ne próbálj meg meggazdagodni. Kereskedésnél illik beszerzési áron továbbítani neki az itemet. Skillfügg?, halmozódó nyersanyagot, ha nem feltétlenül nélkülözhetetlen, adj ingyen klántársadnak, és kérj is bátran.

Gyártó szakmákat ?z?k felé ne fordulj a " tudsz nekem valami jót?" jelleg? kérdésekkel, hanem nézz utána a játékban vagy az interneten, szerezd be a hozzávalókat és azután konkrét kéréssel fordulj az illet?höz. Ha minden alapanyag rendelkezésre áll, magáért a legyártásért klántársnak nem számítunk fel plusz költséget.

Ha lehet?séged van segíteni egy klántársadnak, akkor tedd meg! Azonban fogadd el, hogy aki egy bizonyos szinttel feledted van, az is igyekszik fejl?dni, ne sért?dj meg, ha nem folyton veled foglalkozik.

2.2 Viselkedés a Szövetség tagjaival szemben

Onnantól, hogy viseled klánunk nevét és címerét, viselkedésed nem csak a saját személyed, de klánod, azaz mindannyiunk megítélését befolyásolja mind a Szövetség, mind a Horda tagjainál.

A közös Chat-et ezért feleslegesen ne használd, ne flamelj, ne írogass feleslegesen /yell-ben! Ezek mind a klán hírnevét rontanák.

Mivel klánunknak amolyan ?rz?, segít? szerepet képzeltünk el a játék világán belül, ezért ha id?nk engedi, segítsünk klánon kívüli embereknek is. Mindenképpen legyél udvarias. Hordások elleni küzdelemben mindig segítsünk más szövetséges kalandorokat. Azonban ha a hordás 10 szinttel alattunk van, akkor csak közvetve, gyógyítással, buffokkal segítsük szövetséges társunkat, kivéve, ha életét mentjük meg a közvetlen beavatkozással. Ezek a cselekedetek növelik klánunk küls? megítélését.

NJK árusokat, küldetésadókat ne állj el hatalmas hátasokkal, amik eltakarva megakadályozzák, hogy a többiek is hozzáférhessenek! Viselkedj úgy, hogy környezetünk megbecsülését kiérdemelhessük.

2.3 Viselkedés a Horda tagjaival szemben

Hordással verekedni nem kötelez?, de nem is tilos. A Ragnaros PvP szerver, aminek velejárója a frakciók közötti harc. Azonban ha megvertél egy Hordást, ne maradj direkt a hullájánál, hogy újra és újra leöld, mikor hátrányban van (azaz ne hullakempelj)! Ez alantas dolog, és klánunk hírnevét rontja. Szürke, vagyis nálad jóval alacsonyabb szint? hordással csak akkor küzdj, ha a harcot ? kezdeményezte vagy egy szinted béli ellenfelet segít! Értelmetlenül ne szekáld ?ket, hiszen ez is a klán hírnevét rontaná!

Küldetésben lév?, éppen mobokkal küzd?, hátrányban lév? hordást megtámadni nem szép dolog. Illik kihívással, azaz szándékod el?zetes egyértelm?vé tételével, figyelemfelkeltéssel becsületes küzdelemben legy?zni!

2.4 Tagok elkötelez?dése

Tekintettel arra, hogy klánunk PvE és PvP területen is kínál különféle programokat, nem kívánunk felvenni olyan személyeket, akiknek más karakterei más klánban/szerveren is aktívak. Ha valaki hozzánk jelentkezik, akkor elvárjuk, hogy teljesen elkötelezze magát az ?rz?k Rendje felé.

2.5 Tagok aktívsága

Minden tagnak kötelessége valamilyen szinten részt venni a klán életében. Ha bizonyos okokból kifolyólag az illet? hosszabb ideig nem tud játszani, akkor azt be kell jelenteni a fórum erre kialakított részén. Ellenkez? esetben az el?re be nem jelentett 1 hetes jéték- és/vagy fórumbeli inaktivitást lefokozással, 1 hónaposat kirúgással szankcionálunk (lásd még az inaktív rang ismertetésénél).

3 Rangok a klánban

A klán rangjai az inaktívakra, a próbaid?sökre, a teljes jogú tagokra, alternatív karaktereire, valamint az elöljárókra osztják a klán közösségét azok feladatai szerint.

3.1 Beavatott

A beavatott rangot a klánba való felvételed után kapod nagyjából két hónapos próbaid?tartamra. Ez azt jelzi, hogy ismerkedsz a közösséggel, a szokásokkal és a szabályokkal. Ez alatt a két hónap alatt mind az újonc, mind pedig a klán dönthet úgy, hogy esetleg nem erre gondolt és mindenféle rossz érzés nélkül megválhatunk egymástól.

3.2 Inaktív

Amikor valaki 1 vagy akár 2 hétre is kénytelen távol maradi nyaralás, egyéb elfoglaltság miatt, akkor mindössze annyi a tennivalója, hogy a fórum inaktivitás bejelentése szobájában jelzi ezt. Ha azonban nagyobb szünetre kell számítanunk, mondjuk egy hónap, vagy annál nagyobb, és ezt az illet? megindokolja a fórum megfelel? helyén, akkor inaktív rangúvá válik. Amikor visszatér, természetesen visszakapja régi rangját. Ha viszont ezt elmulasztja, vagy inaktív rangú klántagként nem jelentkezik be havonta legalább egy alkalommal a klán fórumába, akkor az illet? megsz?nhet klántagnak lenni.

3.3 Felderít?

A felderít? a klán teljes jogú tagja. Bizonyos bankfiókok nyitva állnak el?tte, és kláneseményeket is indíthat, amennyiben a klán vezet?i által kiírt hivatalos kláneseményeket nem keresztezik id?pontjukban. A felderít?k büszkén viselik a klántabardot.

3.4 Fegyverhordozó

A fegyverhordozók a felderít?k és a beavatottak alternatív, azaz másodlagos karakterei. Minden fegyverhordozó public note-ba - amely minden klánkarakterhez rendelhet? -, kötelességük az elejére, helyesírva a f?karakter nevét megadni. Ezáltal a guildrosterben könnyedén kikereshet?, hogy az adott fegyverhordozó melyik klántaghoz tartozik. Csak olyan altjaidat vetesd fel a klánba, amelyekkel tényleg aktívan játszol is.

3.5 Elöljárói, vezet?i rangok

A klán vezet?i (officerei), továbbiakban elöljárói, példamutatással és valamilyen szervez?munkával segítik a klán vezetését önzetlenül, személyes haszonszerzés nélkül. Minden elöljárónak joga van egy elkülönített vezet?i fórumra ahol, mint tanács, részt vesznek a felmerült feladatok megoldásában, javaslatok megvitatásában. Döntenek a tagok felvételér?l, segítik azok beilleszkedését. Szervezik a klános raid eseményeket és annak járulékos feladatait ellátják. Elöljárói rangot a Klánvezér vagy a Látók osztanak ki. Az elöljárónak megbízható, udvarias és megbecsült tagnak kell lennie.

3.5.1 Figyel?

A figyel?k a klán elöljárói. Aktív, régi tagok, akik valamilyen módon igen sokat tesznek, tettek a klánért, illetve akik vállalják, hogy a klántagok számára megszervezik és lebonyolítják a klán által biztosított id?töltéseket, els?sorban a PvE raideket, hogy sose unatkozzunk. Kinevezésükr?l a klán Látói és a Klánvezér döntenek. Számuk a klánban változó, általában 10-nél többen nincsenek. Vitás esetekben bátran fordulhat hozzájuk bármelyik klántag.

3.5.2 ?rszem

Az ?rszem els?sorban a PvP eseményeket felügyel? tiszt. Nevezhetjük stílusosan kiképz?tisztnek is. ? az, aki összefogja a klános battlegroundok, rated battlegroundok és aréna versenyek szervezését. De akár outdoor hadjáratoktól sem riad vissza. Akiket a játékos-játékos elleni harc érdekel, ne habozzon hozzá fordulni segítségért!

3.5.3 Remete

A remeték a klán visszavonult, kevésbé aktív elöljárói. Id?nként még láthatók Azeroth világán, de el?fordul, hogy hosszabb id?kre is elt?nnek.

3.5.4 Látó

A Látók közössége egy sz?k, különösen hangsúlyos kölcsönös bizalmon alapuló közösség. A klán els? látói az alapítók voltak, és együtt vezették a klánt. Látót csak kivételes esetekben nevez ki a klánvezér, ha például egy korábbi Látótól el kell köszönnünk. A Látók a klánvezérrel lényegében egyenrangúnak tekinthet?k a klánon belül. Általában csak 2-3 Látó van a klánban egyidej?leg.

3.5.5 Klánvezér

A klánvezér egy olyan Látó, akinek tekintélye a klánon kívüli diplomáciai ügyeket is fémjelzi a belügyek mellett. A klánvezér a Látók közösségével egyetértésben és az elöljárók javaslataival irányítja a klánt. A klánvezér és a Látók további elöljárókat nevezhetnek ki, akik példamutatással és szervez?munkával segítenek a klánvezetésben.

3.6 Lovag

Mikor elj? az ideje, lovagi tornákat tartunk a klánban. A jelentkez? klántagokat csapatokba sorsoljuk, és e csapatoknak különféle PvP er?próbákon kell teljesíteniük. A gy?ztes csapat tagjai a következ? lovagi tornáig viselhetik a Lovag címet.

4 Felvétel a klánba

A klánba csak magyarokat veszünk fel. A jelentkezés szintkövetelménye pedig 85. Erre azért van szükség, hogy ne váljunk tömegklánná. Egyéni elbírálással ugyan felvehetünk kisebb szint? játékosokat, de vedd figyelembe, hogy nem tudunk hatékony segítséget nyújtani a jóval alacsonyabb szint? játékosoknak. Az új tag "Beavatott" rangot kap a felvételét követ? legalább 2 hónapos próbaid?tartamra (részleteket lásd fent, a rangok ismertetésénél).

A felvételhez rendelkezned kell visszaigazolt fórum regisztrációval, valamint legkés?bb a felvétel megtörténtekor aktivizált Mumble csatlakozással, ahol jóeséllyel némi plusz útbaigazítást is kapsz a Téged felvev? elöljárótól.

4.1 Névválasztás

Névválasztásnál a már fentebb említett egyneves megjelenítésre kell ügyelni, azaz a fórumon és a mumble-n azon a névvel kell megjelenned, ami a klánban lév? (vagy leend?) els?dleges karakterednek a neve. Akinek olyan karakterneve van, ami kulturált keretek között nem elfogadható tartalommal, utalással bír, azt nem vesszük fel a klánba.

4.2 Jelentkezés menete

A fórumon a "JELENTKEZÉS A KLÁNBA" részen belül a helyileg közzétett el?zetes útmutató és jelen klánszabályzat áttanulmányozása után, nyiss egy új témát, amelynek címébe beírod a karaktered nevét, szintjét, faját, kasztját, és ha nem a Ragnaros szerveren van, akkor a szerver nevét is.

A más szerverr?l jelentkez?ket mindig alaposabban igyekszünk kikérdezni, semmiképp se szeretnénk, ha egy rossz, elhamarkodott döntés miatt valaki átköltözne ide és számára nem megfelel? közösségbe kerülne.

Az Üzenet részbe írj le mindent, amit Magadról és a karakteredr?l fontosnak érzel. Mintát nem adunk hozzá, de igyekezz átláthatóan, részletesen és helyesen írni értelmes, kerek mondatokat használva. Az átláthatóság kedvéért figyelj oda a tördelésre, használd a fórum egyszer? szövegformázó funkcióit. Mindezek és a jelentkezésed után a saját topikodban, ingame, esetleg Mumble-n lefolytatott beszélgetések alapján dönt a klán vezet?sége a jelentkezés sikerességér?l. Fontos tehát, hogy a jelentkezésed leadása után is nézegesd legalább a saját topikodat.

Ezen felül amennyiben elolvastad ezt a szöveget (természetesen teljes terjedelmében) és egyetértesz a benne foglaltakkal azt jelezd úgy, hogy a jelentkezésed végére leírod a fórumon regisztrált nevedet visszafelé. Nem kell semmi mást hozzáf?zni, csak ez álljon ott a jelentkezésed végén bizonyítékául annak, hogy jártál itt.

5 Klánszabályzat elfogadása

A Klánszabályzatot jelentkezéseddel elfogadod, tartalmával egyetértesz, és a benne foglaltak szerint viselkedsz majd minden klánhoz köt?d? karaktereddel.

Kelt. 2005 Szeptember.
Utolsó módosítás 2011. Augusztus 28.
Order of Watchers vezet?ség